roselind

És habitual utilitzar els verbs “voler” i “desitjar” de manera indistinta, tot i que, al meu entendre, difícilment poden fer referència a àmbits més antagònics. Mentre que la voluntat pot definir-se com la determinació conscient alhora d’aconseguir uns objectius, el desig és una pulsió espontània que ens empeny a posseir algú o alguna cosa.

La distància que separa els dos verbs s’evidencia des d’una perspectiva gramàtica. Del verb “voler” se’n deriva un concepte (“voluntat”), però cap atribut (“voluntabilitat”), ja que tothom assumeix que el seu ús només funciona en primera persona. I a l’inversa: del verb “desitjar” n’hem construit un atribut (“desitjable”), però cap concepte (“desitat?” “desuntat?”), segurament perquè tenim assumit que el desig és volàtil i no pot solidificar-se, a través del llenguatge, com a característica. En poques paraules: la voluntat fa referència a la intencionalitat d’una persona, mentre que el desig ens parla sobre el seu instint.

Més enllà de l’apunt lingüístic, és divertit plantejar-se com funcionem les persones. Ens guien els desitjos o podem conduir les voluntats? Ho canten The Killers: Are we humans or are we dancers? ? Es podria escriure una biblioteca sencera sobre aquest dilema, i no en trauríem l’entrellat. Per això prefereixo posar aquest fragment de “His Girl Friday”, sens dubte una de les millors comèdies de la història del cinema, que tracta molt bé sobre les immenses contradiccions de la vida humana.

 

FINAL HIS GIRL FRIDAY

– I get it. The same old act, isn’t it? Try to push me out,thinking I’ll want to stay.

– I know I deserve that. This time you’re wrong. When you walk out that door,part of me will go right with you. But a whole new world will open up for you.I made fun of Bruce and Albany.You know why?

– Why?

– I was jealous.I was sore because he could offer you the kind of life I can’t give you. That’s what you want, honey.

-I could do the story and take the train…

-Forget it. Come on. Come on.

-Goodbye, dear, and good luck.

-Duffy, now this is howit goes so far…

-Just a minute.

-Hello. Who? Hildy Johnson?

– She just left.

– I’m still here. I can take it.

-Hang on a minute.

-Hildy Johnson speaking.The  th Precinct police station? Put him on. I thought you were on your way to Albany… What for? For having counterfeit money. Counterfeit money Hold on a minute. Where did you get it? I gave it to you? All right.I’ll try and do something about it.

-Honey.Honey, don’t cry, please. I didn’t mean to make you cry. What’s wrong? You never cried before.

-I thought you were really sending me away with Bruce. I didn’t know you had him locked up.

-I thought you were on the level, for once. That you were just standing by and letting me go off with him…and not doing a thing about it.

-Come on, honey. What did you think I was, a chump? I thought you didn’t love me.

-What were you thinking with?

-I don’t know.

-What are you standing there gawking for?

-We have to get him out of jail.

Charles Lebeder

Anuncis