Estèticament, al marge de les connotacions polítiques, preferiria que el meu poble s’anomenés Segarra de Gaià enlloc de Santa Coloma de Queralt.  Ara bé, no sóc partidari de canviar el nom d’una població que s’ha anomenat de la mateixa manera durant més de 1000 anys. 

Espero que us agradin aquestes 20 ordenances de Segarra de Gaià. A partir de l’Octubre de 1938, el “Consell Municipal” es converteix en “Ajuntament”. Com a curiositat, destacar l’ última ordenança, feta ja després de la conquista franquista del poble (14 de Gener de 1939), i en la qual encara s’anomena la Vila com a “Segarra de Gaià”.  

 

segarra de gaia1

El naixement de “Segarra de Gaià”

AVÍS

Es posa en coneixement de tots els minyons que compten 18 anys d’edat, corresponents a la lleva de l’any 1938,  es personaran avui i demà dies 17 i 18 del corrent a fi de procedir en el seu Allistament, , advertint que el què deixi de complir això manat, li pararà el prejudici que en dret correspongui.

Segarra de Gaià, 15 de Novembre de 1937.

 

AVÍS

Es posa en coneixement de tots els minyons que compten 18 anys d’edat, corresponents a la lleva de l’any 1940,  es personaran a la Casa de la Vila demà al 22 del present de 6 a 8 de la vetlla per ésser relacionats en el corresponents Allistament.

El què deixi de complir això manat, li pararà el prejudici que en dret correspongui.

Segarra de Gaià, 20 de Novembre de 1937.

 

AVÍS

Per la present es posa en coneixement dels nois i noies majors de 14 anys que demà, dia 30 del corrent, es començaran les classes d’adults en el Col·legi d’estiu.

També es començarà la campanya contra l’analfabetisme. Per tant, tots els que no sàpiguen de lletra podran personar-se en els Col·legis per instruir-se en el mateix dia.

Les hores de classe seran de 4 a 7 i ½ a les 9 de la vetlla.

Segarra de Gaià, 29 de Novembre de 1937. Departament cultura.

 

AVÍS

Per el present es posa en coneixement de tots els ciutadans d’aquesta localitat  i forasters habitants en aquesta que no entrin sota cap pretext al Convent de Bell·lloch, ja que serà posat en estricte vigilància i el qui es trobi dins de l’Edifici o sobre del mateix serà castigat severament i denunciat a la Superioritat. En cas que l’infractor de l’ordenat sigui menor d’edat, les sancions seran decretades en els seus pares, ja que tenen l’obligació de vigilar-los i vetllà per ells mateixos.

Igualment, s’assabenta a tots els Comerços i Indústries en general d’aquesta Vila, que en el termini de tres dies presentarà a l’Ajuntament factures de compra de gèneres, preu de venda dels mateixos i existència que tenen, advertint-los que el qui deixi de donar compliment  en això manat li esperarà el perjudici que escaigui.

Segarra de Gaià, 21 de Gener de 1938.

 

AVÍS

Per la present s’assabenta a tots els veïns d’aquesta localitat que podran passar per aquest Ajuntament a proveir-se de la corresponent tarja de racionament de pa en els dies i hores fixades en la present, i son avui a les 3 de la vetlla, demà de 9 a 12 del matí i de 3 a 7 de la tarda.

Lo que es posa en coneixement de tothom perquè es doni compliment en això manat

Segarra de Gaià, 30 de Març de 1938.

 

AVÍS

Es posa en coneixement de tots els veïns d’aquesta localitat que en el terme de 24 hores hauran de presentar tots els pics, pales, xapes i coves al local dels baixos de Cal Roset (Plaça Macià), començant demà de 9 a 12 i de 3 a 7, entenent que incorrerà en responsabilitat aquell que no ho faci.

Segarra de Gaià, 7 d’Abril de 1938

segarra de gaià 

 

AVÍS

Es posa en coneixement de tots els veïns que posseeixin aparells de ràdio  que es serveixin dipositar-los en custòdia a quest Consell Municipal demà de 9 a 12 i de 4 a 7, tenint en compte que incorrerà en responsabilitat aquell que no ho faci.

Segarra de Gaià, 8 d’Abril de 1938.

 

AVÍS

Es posa en coneixement de tots els individus que formin part de les lleves mobilitzades i que es trobin fora de files, es presentin dins el termini de 72 hores en els Centres de Reclutament, Mobilització o Instrucció més pròxims. El què deixi de complir això manat serà entregat als Tribunals Militars per ésser jutjat d’alta traïció.

Igualment es presentaran en el termini de 48 hores tots aquells que es trobin en permís legal, sigui el què sigui, així com també els Jefes i Oficials, havent d’incorporar-se en el seu destí per el procediment més ràpid que tinguin, advertint que el que deixi de complir això manat incorrerà amb la mateixa falta que els anteriors; o sigui, que seran jutjats d’alta traïció.

Segarra de Gaià, 10 d’Abril de 1938.

 

AVÍS

Per el present es posa en coneixement  de tots els ciutadans d’aquesta localitat que quedà suspès el reclutament forçós de les lleves de 1924 a 1928 fins a nova ordre.

Segarra de Gaià, 11 d’Abril de 1938.

 

AVÍS

Es fa saber per decret del Govern, que s’ordena a partir de demà a les 24 (12 hores del vespre) s’avançarà una hora tots els rellotges de la Vila d’acord amb l’esmentat decret

Segarra de Gaià, 29 d’Abril de 1938.

 

AVÍS

Per el present  es posa en coneixement de tots els ciutadans compresos dels 15 als 60 anys d’edat, habitants en els carrers Carrer de la Font,  Pati de la Font, Lluís de Sirval, Pau Iglesias i Portal d’en Martí, perquè el dia 14 del corrent es personin al davant de la Casa de la Vila a les 7 ¾ del matí a fi d’ésser destinats a la construcció de refugis.

Segarra de Gaià, 12 de Maig de 1938.

 

AVÍS

Per ordres superiors es prevé a tots els posseïdors de màquines de segar que avui, de 8 a 10 de la vetlla, passaran a la Casa de la Vila a declarar-les, tenint en compte que el que deixi de complir això manat serà castigat inexorablement com a salvotaxador de les ordres dictades.

Segarra de Gaià, 13 de Juny de 1938.

 

segarra de gaià 2

Una segarreta

AVÍS

Per ordre de la superioritat es posa en coneixement de tots els ciutadans d’aquesta localitat que tinguin draps, espardenyes, sabates, sacs, papers, ferros i metalls tot usat, vell i desperdiciat, es serveixin voluntàriament a entregar-ho a l’Ajuntament per ésser transmès a les Indústries de Guerra, que tanta manca fan en els moments en què vivim.

Segarra de Gaià, 20 de Juliol de 1938.

 

AVÍS

Per ordre del delegat de la Conca de Barberà, i aquest de la Direcció General de Proveïments, ordena a tots els pagesos d’aquesta localitat que cada dia que batin portaran relació de la quantitat de quilos recollits en cada batuda en aquesta alcaldia, de blat, ordi, civada, i demés cereals, com així també dels que tinguin recollits de batudes anteriors.

El què deixi de complir això manat serà posat immediatament a disposició del Tribunal de Subsistències de la Província

El Delegat, Narcís Serra

Segarra de Gaià, 26 de Juliol de 1938.

 

AVÍS

Es posa en coneixement dels ciutadans fumadors d’aquesta localitat que degut a la pèrdua de vals i altres coses, es precís canviar-los; per això s’assabenta a tots que demà, dia 7 del present, es despatxaran els nous vals de tabac en les hores de 9 a 1 i de 3 a 6; i dissabte de 9 a 1.

Segarra de Gaià, 6 d’Octubre de 1938. L’Ajuntament.

 

AVÍS

Es posa en coneixement de tots els veïns d’aquesta localitat que avui es repartirà  carn per tots, a raó de 100 grams per persona, que figuri a la tarja de pa.

Es prega que no es faci tumultos per la raó de que està assegurada la ració que pertany  a tothom. Les hores de despatx començaran a les 2 de la tarda, essent visible el cartell de la numeració que correspon a cada carnisseria.

Segarra de Gaià, 8 d’Octubre de 1938. El Conseller de Proveïments.

 

AVÍS.

Es posa en coneixement dels ciutadans d’aquesta Vila que, a partir de dilluns, la llet que es repartirà per infants de biberons i malalts hauran de portar la recepta del metge que acrediti la necessitat de la mateixa i una vegada repartida la corresponent a les receptes, serà repartida la sobrant per als demés veïns del poble de forma ordenada i en la forma que bonament pugui servir la lleteria.

Segarra de Gaià, 14 d’Octubre de 1938.

 

AVÍS

Es prevé a tots els ciutadans d’aquesta localitat que en aquesta Alcaldia s’han presentat queixes degut que certs veïns tiren les escombraries a qualsevol lloc, cosa que no pot ésser per vetllar per l’higiene de la població. Per tant, es prega  que totes les escombraries que siguin legals es donin al Basurer Municipal o en altre cas siguin portades en el lloc destinat per l’Ajuntament , que és al darrere del matadero.

El què deixi de complir això manat serà castigat per la meva autoritat com a desacato de les ordres d’aquesta alcaldia.

Segarra de Gaià, 22 d’Octubre de 1938. Alcalde.

 

AVÍS

Es posa en coneixement de tots els veïns d’aquesta localitat que tinguin tocinos passaran per aquest Ajuntament els dies 25 i 26 del corrent a les hores d’oficina, per tal de fer la corresponent declaració dels mateixos, a fi i efecte de saber l’existència que tenim per endegar la bona marxa d’aquest Municipi, ja que té l’obligació de vetllar per tots els veïns.

El què deixi de complir això manat, no li serà permès matar tocino.

Segarra de Gaià, 22 d’Octubre de 1938.  L’alcalde.

 

AVÍS

Por orden de la comandància militar que se entreguen todas las armes de fuego largas y cortas en el plazo de 24 horas. Al que no las entregue, se procederá a un registro y serà juzgado por el Consejo de Guerra

Segarra de Gaià, 15 Enero 1939.

 

Transcripció: Guillem Carreras, Abril ’14

 

 

 

Anuncis