No sabem en quina data s’inicià la primera d’Escola Moderna, inspirada en els mètodes de Ferrer i Guàrdia, a Santa Coloma. L’escola tenia uns 20 o 30 nens, entre 5 i 12 anys, i un sol mestre. La classe estava situada als baixos de la Societat Cooperativa Obrera, al pati del Castell. El pati del Castell, doncs, era el pati de l’esbarjo de l’escola. Tot i que tota la població de Santa Coloma parlava en català, les classes es feien en castellà.

A diferència de les Escoles Nacionals o dels Maristes, on només havien de pagar el material escolar, els pares dels alumnes havien de pagar 0’75 cada cèntims cada mes. Això explica la baixa afluència de l’escola. Calia estar molt convençut amb les idees pedagògiques, o tenir suficients diners, per portar-hi els nens. El 1909, després del procés contra Ferrar i Guàrdia, els Governadors Civils de les quatre províncies clausuren aquest tipus d’escoles.

ferrer i guàrdia

Les idees de Ferrer i Guàrdia van inspirar les Escoles Modernes de Santa Coloka

L’any 1913 es reobrí l’escola moderna. Com en l’anterior experiència, només hi podien cursar nens. Feien classe de 8 a 11 del matí—amb mitja hora de descans—i de 2 a 5 de la tarda. Començaven les classes a primers de setembre i acabaven a finals de maig. El dijous a la tarda feien festa. Tenien un globus terraqüi, mapes d’Espanya i del món, i un esquelet humà. L’escola tingué, durant aquesta etapa, tres mestres: Josep Saladrich Alberh, Àngel Costal i Manuel Blanco.

Les matèries que s’hi cursaven eren: Geografia, Història, Aritmètica, Gramàtica, Escriptura, Lectura, Geometria, Caligrafia, Física, Quimica i Botànica. Els mestres posaven una especial èmfasi en l’Aritmètica, de tal manera que els alumnes sobresortien en matemàtiques. Cada 1 de Maig, les famílies dels alumnes anaven a peu al Mas d’en Briàs a passar al dia. Feien un dinar de germanor i ball a l’era del mas.

El 28 de març de 1917, l’ Inspector Jefe de la Província de Tarragona tancant l’escola al·legant que aquesta “no està autorizada y que los libros que en dicha Escuela se dan son perjudiciales a la moral”. Malgrat aquesta ordre, l’escola funcionava il·legalment l’any 1918.

Resum d’un text de Montserrat Solé Àubia (1989)

Anuncis