fira 1885

La fira de l’any 1885 es va suspendre (suposem) per culpa de la còlera

 

CARTA DEL REI JAUME II ATORGANT LA FIRA (1312)

“Sàpiga tothom com Nos,  Jaume, per la gràcia de Déu rei d’Aragó, atenent al prec humil del noble i valent (alacrí) Conseller nostre, Pere de Queralt, que desitja l’augment del seu lloc de Santa Coloma, atorguem i estatuïm que cada any, perpètuament, se celebrin en dit lloc fires que comencin a mig mes de setembre i durin pels quinze dies següents; de manera que tots els qui vindran a dites fires, i totes llurs coses, estiguin assegurades, igual a l’anar, que de retorn i romandre; que no puguin ésser presos, ni deturats, ni marcats per cap culpa ni crim, ni per deutes propis, ni per fiances, a no ésser abans citats a comparèixer als tribunals.

Exceptuats, tanmateix, els traïdors, bausadors, falsificadors de moneda, trencadors de caminadors, reus de lesa Majestat, homicides, raptors o lladres, o inculpats d’altres semblants crims majors. Manem, doncs, per virtut del nostre present privilegi, als procuradors veguers, sobrejunters, batlles, cúries, paers, justícies, çalmedins, ministres, jurats i altres oficials i súbdits nostres, presents i futurs, que guardin, observin i facin guardar i observar inviolablement tots els punts consignats i no contravinguin ni permetin que ningú ho faci; i qui s’atreveixi a fer el contrari, que incorri en la nostra ira i indignació, i pagui la pena de 500 florins sense remei, i les despeses dels anys causats. En testimoni d’això, manem que el present privilegi sigui roborat amb el nostre segell

 

*Sabem que el 1244 ja hi havia botigues a la Plaça gràcies a un decret de Pere II de Queralt. El mercat va començar el 1222. Transcripció: Joan Segura i Valls.

 

Anuncis