Pregoner 1933 (Fons Robert Balcells, ACBS)

FRAGMENT MEMÒRIA AJUNTAMENT 1947

Después de la Gloriosa Liberación fue labor primordial de la Comisión Gestora rehabilitar el nombre de nuestra Villa suprimiendo la estúpida denominación de Segarra de Gaayá que había sido impuesta por los rojos, aplicándose de nuevo el tradicional de Santa Coloma de Queralt. Digno complemento de esta decisión fue la inutilización del sello municipal usado durante los períodos republicanos y rojo marxista, de la paloma heráldica rodeada de un óvalo coronado por un gorro frigio, del que se se suprimió este atributo tan improcedente.

A primeros de Marzo de 1939, siguiendo las normas dictadas por el Estado, se procedió a la revisión de todos los letreros, obligándose a los vecinos a su redacción en español. En Mayo del mismo año se efectuó el cambio de los nombres de las calles que durante el nefasto período rojo habían recibido denominaciones inspiradas en aquellas ideologías.

 

NOMS DELS CARRERS DURANT LA REPÚBLICA

Plaça Major—Plaça Francesc Macià

Plaça del Portalet—Plaça Santiago Rusiñol

Plaça del Portal—Plaça Pi i Maragall

Plaça de l’Església—Plaça de Francesc Layret

Passeig de la Muralla—Passeig Vicent Blasco Ibañez

Raval de Santa Coloma—Carrer Salvador Seguí

Raval de Cervera—Avinguda de la República—

Raval dels Capellans—Carrer de Marià Miralles.

Raval de Jesús—Carrer Antoni Bertran

Carretera de la Llacuna—Carrer Àngel Guimerà.

Carrer del Mig—Carrer de Garcia Hernández

Carrer Major—Carrer Fermín Galán

Carrer de la Plana—Carrer Emili Castelar

Carrer Mare de Déu de Montserrat—Carrer Estanislau Figueras

Carrer Verge del Pilar—Carrer Nicolás Salmerón

Carretera d’Igualada—Carrer Jacint Verdaguer

Carretera de Vallfogona—Carrer Jaume Carner.

Travessia de Sant Vicenç—Carrer Lluís Companys.

Orfeó 1934 (Fons Robert Balcells, ACBS)

ORDINACIONS 1932

Article 9.- En cap cas serà permès d’anar per la via pública amb veles, atxes o ciris encesos als menors de 8 anys.

Article 11.- En els dies de Carnestoltes es permetrà d’anar amb disfressa sense careta per la via pública, des de la sortida fins a la posta de sol, amb el benentès que no simbolitzin o ridiculitzin a Institucions o Autoritats, ofenguin la moral, gastin males bromes o ataquin la reputació de qualsevol persona.

Article 12.- Les màscares no podran portar en cap cas ni hora armes de cap mena, malgrat que així ho exigeixi la disfressa.

Article 24.- Es prohibeix de pujar als arbres, reixes, pals conductors i fanals de l’enllumenat públic, quisvulla que en sigui el pretext.

Article 30.- Es prohibeix el demanar almoina per la via pública, havent tots els pobres d’acudir a l’Alcaldia en les hores de despatx on seran socorreguts i podran descansar durant la nit en l’Alberg municipal. Es prohibeix l’exhibició de deformitats, nafres, llagues, etc., que puguin produir contagi o mala impressió.

Article 32.- Els transeünts marxaran pel lloc corresponent a llur mà dreta. En canvi, però, la cediran deferentment als infants vells o malalts.

Article 133.- Els infants de qualsevol sexe que deambulin per la població seran detinguts, donant avís a llurs pares, tutors o encarregats per tal que els recolleixin, tot i pagant la corresponent penyora, sense perjudici de les responsabilitats que els incumbeixi o atenyi, considerant circumstància agravant el vagar durant les hores de classe.

Article 141.- Els assistents a qualsevol espectacle celebrat en lloc clos s’abstindran de fumar en la sala, sojornant descoberts i asseguts tot el temps que duri la funció i observant ordre i correcció. Està prohibit als artistes dirigir-se al públic sempre que la funció no ho requereixi; els espectadors, però, tampoc no podran dirigir-se a ells, ni llançar-los-hi objectes de cap mena, ni manifestant el desgrat llur promovent avalots.

Article 178.- Els cafès, botelleries, tavernes i cellers tancaran a les 11 de la nit com a màxim, exceptuant els dies festius i vigílies dels mateixos en què podran tancar a la una de la matinada. Una vegada tancats no podran romandre en el local altres persones que les allí domiciliades.

Article 183.- Balls. Queda prohibit donar salts sense compàs i moviments violents que puguin enutjar els balladors, així-mateix com ballar de faisó no gens decorosa o realitzar accions ofensives.

Article 186.- En els balls de màscares no es permetran disfresses diferents al sexe del que hom porti.

Article 215.- Des dels pisos alts dels edificis no es llançaran les runes al carrer, baixant-se amb coves i cordes.

Article 327.- Els perruquers i perruqueres es rentaran amb sabó i escrupolosament les mans abans de començar cada servei i aniran abillats amb bates blanques d’absoluta netedat; els cabells resultants no romandran sobre el paviment, sinó que seran recollits immediatament després de cada servei.

Article 384.- L’enterrament serà ajornat fins a obtenir la certitud de la descomposició del cadàver en els casos en què hi hagués dubte sobre al certesa de la mort, podent aquell ajornar en el domicili si no es tracta de cap malaltia infecciosa o en aquest essent degudament vigilat en el dipòsit del cementiri.

Article 392.- D’acord amb la legislació sanitària vigent, hom procedeix a prohibir les cries de porcs, conills, gallines, coloms i animals altres de corral dintre de les habitacions humanes.

Guillem Carreras, Febrer ’14

Anuncis