Falta menys d’un mes perquè comenci la Festa Major.  És un bon moment per recordar com van viure-la fa 90 anys.  “La Segarra Nacionalista” publicava, el 19 d’Agost de 1923, aquest text.  Les semblances amb la què podríem fer aquest any són notables. (Més avall, en teniu la transcripció)

lasegarra

Text transcrit:

“Festa Major! Paraules màgiques, evocadores, que allà en nostra–ben promte, llunyana–jovenesa ens omplien el cor d’il·lusions i el cervell de fantasies! Quan a l’adolescència se atansava aquesta diada, totes les fibres sensitives del nostre cos fibraven i el nostre esperit somniava entre núvols de rosa, en l’incertitut d’un amor començat, en el bell esguard d’uns ulls corferidors, en la fonda simpatia que’ns inspirà una amigueta d’un jorn i que tal volta deixà empremta perdurable en la nostra ànima…, i com tots els somniadors, erem feliços.

Ha passat el temps, i ell i les amargors i contrarietats de la vida han començat a grisejar les nostres tempes sembrant en elles els primers cabells, blancs com fils d’argent, en memòria de les hores perdudes en jovenívols esbargiments, que ja no tornaran. Ja no esperem la Festa Major amb aquella il·lusió i aquell afany d’incògnits esdeveniments; ara ens dalím per veure la mare adorada, el pare llunyà, els germans sang de nostre sang, o l’amic enyorat. Els temps han canviat. Noves inquietuds s’han ensenyorit de nosaltres. Esperances que tal volta no veurem aconseguides ens tenen corpreses; un sentiment viu i pregon ens abassega tots i ens obsessiona. Veiem la Pàtria esclava i la volem lliure.

I quan pensem en la Festa Major, voldríem que la de l’any vinent la poguéssim celebrar voltats de tots els nostres éssers volguts i amb la bandera barrada volant a ple sol, amb un estel pur i solitari en una banda, presidint la Festa Major Única de la llibertat de Catalunya. Aquesta és la Festa Major que els que ja no som a la primera joventut enyorem i voldríem veure abans que la nostra vida vagi a la posta. Benhaurat qui la veurà.

 Guillem Carreras. Juliol ’13

Anuncis